American English File 1

Nếu bạn là giáo viên Tiếng Anh hay là người đang tự mình học Tiếng Anh thì đây là bộ sách rất hữu ích cho bạn.

Giới Thiệu Sách

American English File là bộ sách của Nhà xuất bản Oxford University Press, được thiết kế sinh động, sát với thực tế dành cho người học Tiếng Anh. Sách cung cấp hệ thống bài học từ thấp đến cao cho cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Với bộ sách này, bạn sẽ nhanh chóng tăng khả năng Tiếng Anh của mình thông qua các bài học dễ hiểu, được thiết kế để khuyến khích người học luyện tập kỹ năng Speaking.

Bộ sách gồm có 4 cấp độ. American English File 1, American English File 2, American English File 3, và American English File 4. Mỗi cuốn đều được kèm theo CD chứa các file Audio để người học có thể nghe và tập nói theo với giọng đọc rất chuẩn và tự nhiên.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."