Bệnh Tiểu Đường Và Cách Phòng Chữa
Tác Giả:
Thể Loại Sách: Thể Loại, Y Học - Sức Khỏe

Cuốn sách này được dịch từ bản tiếng Trung Quốc, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nam - 1997. Sách được viết dưới dạng hỏi đáp, được chia thành từng chủ đề nhỏ.

Giới Thiệu Sách
 • Kiến thức chung về bệnh tiểu đường
 • Nguyên nhân gây bệnh, sinh lý bệnh và chẩn đoán bệnh tiểu đường
 • Kiểm nghiệm lâm sàng đối với bệnh tiểu đường
 • Các chứng bệnh cùng phát sinh và biến chứng mãn tính của bệnh tiểu đường
 • Phòng chữa các chứng bệnh cùng phát sinh theo tiểu đường
 • Chữa tiểu đường thông qua ăn uống
 • Phương pháp chữa trị bằng thể dục đối với bệnh nhân tiểu đường
 • Chữa trị tiểu đường bằng cách uống thuốc hạ đường huyết
 • Chữa trị tiểu đường bằng Insulin
 • Xử lý một số tình huống đặc biệt về bệnh tiểu đường
 • *** Bản điện tử PDF được tạo ra với mục đích hỗ trợ các bạn chưa có điều kiện mua sách. Chúng tôi khuyến khích các bạn có điều kiện mua sách Bản in để ủng hộ tác giả và thuận tiện hơn trong việc đọc sách.
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."